สมัครเรียน

รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย(อนุบาล) ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอน 3 แผนการเรียน คือ
1. แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
2. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

ทุกวันเวลาราชการ หรือ

โทร.053-266352 ต่อ 324,325,326,0ขออภัย

สำหรับการสมัครเรียนผ่านเวปไชต์ขณะยังไม่สามารถใช้งานได้สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร :
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อโรงเรียนเดิม :
วุฒิการศึกษาเดิม :
ผู้แนะนำ :
หมายเหตุ :
ตรวจสอบ :
* กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปข้างบน