คืนสู่เหย้า ชาว ช.ค.

ผู้เข้าชม : 337
คืนสู่เหย้า ชาว ช.ค.
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2019 เวลา 17.00-23.00น.
ณ ลานพิกุล โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
โดย ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน