ลงทะเบียนการแขงขันทักษะวิชาการ งานประจำปี 2560

ผู้เข้าชม : 2665


ลงทะเบียนการแข่งขันทักษะวิชาการ งานประจำปีโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

(ขอขอบพระคุณทุกโรงเรียนที่ร่วมการแข่งขัน)

เฉพาะบางรายการแข่งขันเท่านั้น หากรายการไหนที่ไม่ปรากฏในระบบลงทะเบียนแสดงว่า

จำนวนผู้เข้าแข่งขันเต็มจำนวนแล้ว จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณะครูจากทุกโรงเรียนที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการร่วมกัน

(แนะนำให้ใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox ในการกรอกข้อมูล)
ดาวน์โหลด