แจ้งนัดหมายลูกเสือ กกต. ระดับชั้น ม.1 ทุกคน

ผู้เข้าชม : 250
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนขอนัดหมายลูกเสือ กกต. ระดับชั้น ม.1 ทุกคน
มาพร้อมกันที่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ไม่เกินเวลา 06.00 น.
เนื่องจากจะมีการซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
จึงขอนัดหมายให้ลูกเสือ กกต. ระดับชั้น ม.1 ทุกคน แต่งกายด้วยชุดลูกเสือ กกต. ถูกระเบียบ มาพร้อมกันตามวันและเวลาที่ได้แจ้งไป
ทั้งนี้ ขออนุญาตผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นลูกเสือ กกต. ทุกท่าน โปรดให้ความอนุเคราะห์บุตรหลานผู้อยู่ในความดูแลของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ขออภัยที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน