รับสมัครนักเรียนใหม่ 2559

ผู้เข้าชม : 1320

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
ติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ ห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคารวิจักษณ์ 97 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อซ์้อใบสมัครได้ที่ ห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคารวิจักษณ์ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ ห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคารวิจักษณ์ 97 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ขอเชิญร่วม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เชียงใหม่คริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 26 วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2558 ปล่อยตัว เวลา 06.00 น. เส้นทางตามแผนผังเส้นทางเดิน-วิ่ง เริ่มต้น สิ้นสุด ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ตามวันเวลาราชการ และในวันแข่งขันก่อนการแข่งขัน 30 นาที สอบถามรายละเอียดได้ที่ 19 ถนน เชียงใหม่ – ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-1503