พิธีจบหลักสูตรการศึกษาของนักเรียน ชั้นม.6 กิตติธรบวรรัตน์

ผู้เข้าชม : 569

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30น. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้มีการนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีจบหลักสูตรการศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 11 “กิตติธรบวรรัตน์” โดยมีระเบียบนมัการดังนี้
ผู้ปกครองของนักเรียนจบหลักสูตรและแขกผู้มีเกียรตินั่งประจำที่
 ดนตรีบรรเลง นักดนตรี นายวรกิจ อินทะพันธุ์และทีมดนตรี
 ขบวนผู้ประกอบพิธีคณะครูและนักเรียนจบหลักสูตรเข้าสู่พิธี
 (ผู้เข้าร่วมนมัสการพระเจ้ายืนขึ้นในขณะที่ขบวนเดินเข้า)
 จุดเทียน ศาสนาจารย์บุญญวัฒน์ มโนปัน
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่
 กล่าวต้อนรับ นางอรนารถ ฟูญาติ
ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 อารัมภบทธรรม สดุดี 150 : 1-2,6 ครูศาสนารำพรรณ สกุลปั้นทรัพย์
อนุศาสกและรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 เพลงนมัสการพระเจ้า “เชิญองค์ราชาเกรียงไกร” ที่ประชุม
 อธิษฐานขอบพระคุณ ขอการทรงนำ ครูศาสนารำพรรณ สกุลปั้นทรัพย์
และอธิษฐานตามแบบพระเยซูทรงตรัสสอน อนุศาสกและรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า ครูศาสนารำพรรณ สกุลปั้นทรัพย์
อนุศาสกและรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เทศนา ศาสนาจารย์บุญญวัฒน์ มโนปัน
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่
 อธิษฐานเผื่อนักเรียนจบหลักสูตร ศาสนาจารย์บุญญวัฒน์ มโนปัน
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่
 กล่าวคำกำชับ นางอรนารถ ฟูญาติ
ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 มอบโล่เกียรติคุณแก่นักเรียนดีเด่นด้านต่าง ๆ นายนิสิต ชายภักตร์
ศึกษาธิการภาค 15
 ประกาศรายชื่อนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ นายอานุภาพ เมืองปุ๊ด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 โอวาทศิษย์เก่า ดร.ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ
ศิษย์เก่า มัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น 19
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 เพลงปฏิญาณ “ฉันจะซื่อสัตย์” นักเรียนจบหลักสูตร
และคำอธิษฐานของเซนต์ฟรานซิสแห่งอาซิซี
 กล่าวคำอำลา ตัวแทนนักเรียนจบหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่น นางสาวศิรประภา ชมพู
ภาษาจีน นางสาวปนัดตา คำมูล
ภาษาอังกฤษ นายศิวพัฒน์ วาบสูงเนิน
ภาษาไทย นายโยชูวา ตื้อจันทร์ตา
 เพลง “จากใจถึงใจ C.M.C.” คณะครูโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 เพลงอำลา “ลานพิกุล” นักเรียนจบหลักสูตร
 เพลงอำลา “วันลา” ตัวแทนน้อง – พี่
 เพลง “โอ้เวลาที่เราจำจาก” นักเรียนจบหลักสูตร
 เพลงนมัสการพระเจ้า “ความรักเป็นสายสัมพันธ์” ที่ประชุม
 ขอพระพร ศาสนาจารย์บุญญวัฒน์ มโนปัน
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่
 ดนตรีบรรเลง (ขบวนผู้ประกอบพิธี คณะครูและนักเรียนจบหลักสูตรเดินออกจากที่ประชุม)

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นโดยมีกิจกรรมดังนี้- อ่านทำนองเสนาะยกย่องเกียรติคุณ "สุนทรภู่ กวีไทย กวีโลก"- อ่านประวัติและผลงานของสุนทรภู่- การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี- การประกวดดาว เดือนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน- มอบเกียรติบัตรการประกวด การคัดลายมือ การแต่งกลอน และการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีดูรูปคลิกที่นี่
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดงานประจำปี 2557 เปิดพิธี เวลา 18.00น. โดย ศาสนาจารย์สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย รายการแสดงมีดังนี้ ชุดที่ 1 ลำดับที่ 1 พ่อของแผ่นดิน (อนุบาล ชุด 1) ลำดับที่ 2 เปลี่ยน : ด้วยความรักจากพระเจ้าสู่เรื่องราวชีวิตที่งดงาม (อนุบาล ชุด 2) ลำดับที่ 3 เรนโบว์ : สีสันที่สวยงาม (อนุบาล ชุด 5) ลำดับที่ 4 ฮู้กี้ฮู้กี้ (อนุบาล ชุด 6) ลำดับที่ 5 อาเซียน : ความสำเร็จ สันติภาพ และความกลมเกลียว (ม.6) ชุดที่ 2 ลำดับที่ 6 นิทานทุ่งลั้นลา (อนุบาล ชุด 3) ลำดับที่ 7 หนูน้อยหมวกแดง (อนุบาล ชุด 4) ลำดับที่ 8 โสดไม่ได้ตั้งใจ (ป.1/2) ลำดับที่ 9 Barbie Girl (ป.4/2) ชุดที่ 3 ลำดับที่ 10 ต้นไม้ของพ่อ (ป.1/1) ลำดับที่ 11 จินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ : เพลง สายฝน (ป.3/2) ชุดที่ 4 ลำดับที่ 12 อาเซียนรวมใจ (ป.2) ลำดับที่ 13 โอนารา (ป.4/1) ลำดับที่ 14 เจิ่นเมอปั้น (ม.1 ชุดที่ 1) ลำดับที่ 15 เซ็นบงซากุระ (ม.1 ชุดที่ 2) ลำดับที่ 16 เทควันโดแดนซ์ (ชมรมเทควันโด) ลำดับที่ 17 โดเรโดรา (ป.6) ชุดที่ 5 ลำดับที่ 18 รำสี่ภาค (ม.2/3,ม.2/4) ลำดับที่ 19 สานสัมพันธ์อารยธรรม 6 ชนเผ่า (ป.5) ลำดับที่ 20 วิถีคนเมือง (ม.3) ชุดที่ 6 ลำดับที่ 21 ทุ่งลุยลาย (ม.2/1) ลำดับที่ 22 ดวงจันทร์ในดวงใจ (ม.4) ชุดที่ 7 จับรางวัล ทุนการศึกษา 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ลำดับที่ 23 รวมพลังคนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวไปสู่อาเซียน (The Unity of Asian) (ม.5/3,ม.5/4) ชุดที่ 8 จับรางวัล ทุนการศึกษา 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ลำดับที่ 24 เชียงใหม่คริสเตียนร่วมสร้างค่านิยมความเป็นไทย รวมพลังร่วมใจเปิดประตูสู่อาเซียน (ป.3/1.ม.2/2 และรวมนักแสดง) ดูรูปคลิกที่นี่
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทร ม.2ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่