พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 รุ่นที่48 "ดาวิน"

ผู้เข้าชม : 467

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้มีพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 รุ่นที่48 "ดาวิน" ขึ้น โดยมีระเบียบนมัสการดังนี้
ผู้ปกครองของนักเรียนจบหลักสูตรและแขกผู้มีเกียรตินั่งประจำที่
 ดนตรีบรรเลง
 ขบวนผู้ประกอบพิธีคณะครูและนักเรียนจบหลักสูตรเข้าสู่พิธี
 (ผู้เข้าร่วมนมัสการพระเจ้ายืนขึ้นในขณะที่ขบวนเดินเข้า)
 จุดเทียน ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ
คณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ
 กล่าวต้อนรับ นางอรนารถ ฟูญาติ
ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 อารัมภบทธรรม สดุดี 66: 1 - 4 ครูศาสนารำพรรณ สกุลปั้นทรัพย์
อนุศาสกโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 เพลงนมัสการพระเจ้า “เชิญองค์ราชาเกรียงไกร” ที่ประชุม
 อธิษฐานขอบพระคุณ ขอการทรงนำ ครูศาสนารำพรรณ สกุลปั้นทรัพย์
และอธิษฐานตามแบบพระเยซูทรงตรัสสอน อนุศาสกโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า
 เทศนา ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ
คณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ
 อธิษฐานเผื่อนักเรียนจบหลักสูตร ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ
คณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ
 กล่าวคำกำชับ นางอรนารถ ฟูญาติ
ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 มอบโล่เกียรติคุณแก่นักเรียนดีเด่นด้านต่าง ๆ อาจารย์ ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ประกาศรายชื่อนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ นายอานุภาพ เมืองปุ๊ด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

 โอวาทศิษย์เก่า นายจีรศักดิ์ หลงมะลิ
ศิษย์เก่า ม.3 รุ่น 37 ม.6 รุ่น 2
นักวิจัย หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เพลงปฏิญาณ “ฉันจะซื่อสัตย์” นักเรียนจบหลักสูตร
และคำอธิษฐานของเซนต์ฟรานซิสแห่งอาซีซี
 กล่าวคำอำลา ตัวแทนนักเรียนจบหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่น นางสาวชนัญชิดา เงาศรี
ภาษาจีน นางสาวรินรดา วิภาสรุ่งรวี
ภาษาอังกฤษ นางสาวรีเบ็คก้า (ราตรี) แม็คดอโนห์
ภาษาไทย นางสาวกชพรรณ ท้าวผาบ
 เพลง “จากใจถึงใจ C.M.C.” คณะครูโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 เพลงอำลา “ลานพิกุล” นักเรียนจบหลักสูตร
 เพลงอำลา “วันลา” ตัวแทนน้อง – พี่
 เพลง “โอ้เวลาที่เราจำจาก” นักเรียนจบหลักสูตร
 เพลงนมัสการพระเจ้า “ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก” ที่ประชุม
 ขอพระพร ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ
คณบดีวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ
 ดนตรีบรรเลง (ขบวนผู้ประกอบพิธี คณะครูและนักเรียนจบหลักสูตรเดินออกจากที่ประชุม)

นักดนตรี คุณครูวรกิจ อินทะพันธุ์และทีมดนตรี
ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นโดยมีกิจกรรมดังนี้- อ่านทำนองเสนาะยกย่องเกียรติคุณ "สุนทรภู่ กวีไทย กวีโลก"- อ่านประวัติและผลงานของสุนทรภู่- การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี- การประกวดดาว เดือนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน- มอบเกียรติบัตรการประกวด การคัดลายมือ การแต่งกลอน และการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีดูรูปคลิกที่นี่
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดงานประจำปี 2557 เปิดพิธี เวลา 18.00น. โดย ศาสนาจารย์สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย รายการแสดงมีดังนี้ ชุดที่ 1 ลำดับที่ 1 พ่อของแผ่นดิน (อนุบาล ชุด 1) ลำดับที่ 2 เปลี่ยน : ด้วยความรักจากพระเจ้าสู่เรื่องราวชีวิตที่งดงาม (อนุบาล ชุด 2) ลำดับที่ 3 เรนโบว์ : สีสันที่สวยงาม (อนุบาล ชุด 5) ลำดับที่ 4 ฮู้กี้ฮู้กี้ (อนุบาล ชุด 6) ลำดับที่ 5 อาเซียน : ความสำเร็จ สันติภาพ และความกลมเกลียว (ม.6) ชุดที่ 2 ลำดับที่ 6 นิทานทุ่งลั้นลา (อนุบาล ชุด 3) ลำดับที่ 7 หนูน้อยหมวกแดง (อนุบาล ชุด 4) ลำดับที่ 8 โสดไม่ได้ตั้งใจ (ป.1/2) ลำดับที่ 9 Barbie Girl (ป.4/2) ชุดที่ 3 ลำดับที่ 10 ต้นไม้ของพ่อ (ป.1/1) ลำดับที่ 11 จินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ : เพลง สายฝน (ป.3/2) ชุดที่ 4 ลำดับที่ 12 อาเซียนรวมใจ (ป.2) ลำดับที่ 13 โอนารา (ป.4/1) ลำดับที่ 14 เจิ่นเมอปั้น (ม.1 ชุดที่ 1) ลำดับที่ 15 เซ็นบงซากุระ (ม.1 ชุดที่ 2) ลำดับที่ 16 เทควันโดแดนซ์ (ชมรมเทควันโด) ลำดับที่ 17 โดเรโดรา (ป.6) ชุดที่ 5 ลำดับที่ 18 รำสี่ภาค (ม.2/3,ม.2/4) ลำดับที่ 19 สานสัมพันธ์อารยธรรม 6 ชนเผ่า (ป.5) ลำดับที่ 20 วิถีคนเมือง (ม.3) ชุดที่ 6 ลำดับที่ 21 ทุ่งลุยลาย (ม.2/1) ลำดับที่ 22 ดวงจันทร์ในดวงใจ (ม.4) ชุดที่ 7 จับรางวัล ทุนการศึกษา 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ลำดับที่ 23 รวมพลังคนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวไปสู่อาเซียน (The Unity of Asian) (ม.5/3,ม.5/4) ชุดที่ 8 จับรางวัล ทุนการศึกษา 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ลำดับที่ 24 เชียงใหม่คริสเตียนร่วมสร้างค่านิยมความเป็นไทย รวมพลังร่วมใจเปิดประตูสู่อาเซียน (ป.3/1.ม.2/2 และรวมนักแสดง) ดูรูปคลิกที่นี่
วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียนได้จัดกิจกรรม International Day ขึ้น โดยภายในงานมีการแสดงเปิดพิธีจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การร้องเพลงประสานเสียงจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา การประกวดซานต้า&ซานตี้ และกาดฝรั่ง ที่ขายอาหารนานาชาติดูรูปคลิกที่นี่