งานวันคริสตมาสโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

ผู้เข้าชม : 56
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดงานคริสตมาส มีการนมัสการพระจเ้าเพื่อเฉลิมฉลองวันพระคริสตสมภพขึ้น และมีกิจกรรมตามห้องเรียนต่างๆ





ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข