งานประจำปี 2561

ผู้เข้าชม : 30
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00น. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดงานประจำปี 2561 ในหัวข้อ "พร้อม" สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง มีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีนายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิด และผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
1.นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
2.นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
3.ศจ.มานิจ คำลาพิช ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
4.นางกรศิริ กรองสุดยอด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่