การแข่งขันทักษะวิชาการ (ภายนอก)

ผู้เข้าชม : 160
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระดับปฐมวัย (ภายนอก) ในหัวข้อ "พร้อม" สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมีนายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดงาน

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่