ต้อนรับผู้นำการศึกษาต่างประเทศและเครือมูลนิธิโอกาสสัมมนาวิชาการ

ผู้เข้าชม : 99
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนต้อนรับผู้นำการศึกษาต่างประเทศและเครือมูลนิธิโอกาสสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ "Partnerships for Enhancing Education Development"ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่