ค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นป.3

ผู้เข้าชม : 126
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นป.3 ขึ้น ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่