วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

ผู้เข้าชม : 379
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ร่วมกับศูนย์มิชชั่นคริสเตียนศึกษา และอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญของเด็กโดยมีการแสดงและฐานกิจกรรมต่างๆ

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่