การแข่งขันทักษะวิชาการงานประจำปี 2560 (ภายใน)

ผู้เข้าชม : 247
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานประจำปี 2560 (ภายใน) มีการแข่งขันระดับปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทย์ศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดงานประจำปี 2557 เปิดพิธี เวลา 18.00น. โดย ศาสนาจารย์สยาม ม่ว