ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าเสนา

ผู้เข้าชม : 146
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าเสนาขึ้น ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการทำกิจกรรมศึกษาสัตว์หลากหลายชนิด
ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดงานประจำปี 2557 เปิดพิธี เวลา 18.00น. โดย ศาสนาจารย์สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย รายการแสดงมีดังนี้ ชุด