คนเก่งในรั้วช.ค.ประจำเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม

ผู้เข้าชม : 474

คนเก่งในรั้วช.ค.ประจำเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม

วันที่ 15/5/2561 เด็กหญิงศรสวรรค์ สิงห์สมโรจน์ แข่งขันหมากรุกเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง


วันที่ 26/5/2561 1.เด็กชายคณาธิป หัตถก๋อง ป.3/1 เหรียญทองแดง
2.เด็กหญิงรัตนาวดี สุวรรณโกศล ม.2/4 เหรียญเงิน
3.เด็กหญิงสมัชชญา อินต๊ะแก้ว ม.3/4 เหรียญทอง
4.นางสาวพิชชาภัทร นิธิกุลศุภสเถียร ม.4/1 เหรียญทองแดง
5.นางสาววรันญา กุณศรี ม.4/2 เหรียญทองแดง
6.เด็กชายอินทิพันธ์ คงอนุรักษ์ ชั้น ป.4/1 ชนะเลิศ
เด็กชายอินทิพันธ์ คงอนุรักษ์ ชั้น ป.4/1 ชนะเลิศ 2 รายการ 1. การแข่งขันเทควันโด รายการพระพิษณุโลกสองแควเมืององค์ดำ ประเภท รำแพทเทิล รุ่นอายุ 9-11 ปี 2.การแข่งขันเทควันโด รายการพระพิษณุโลกสองแควเมืององดำ
การแข่งขันเทควันโดพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ Northren league สนามที่3 ระดับเหรียญทอง สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสโมสรpsg เทควันโด มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

เด็กหญิงกมลพร ไชยปา ชั้น ป.4/1
วันที่ 6/5/2561รองชนะเลิศอันดับหนึ่งงานวิ่งการกุศล สันต้นดู่รีไซเคิลมินิมาราธอน ครั้งที่ 5
วันที่ 27/5/2561 รองชนะเลิศอันดับสอง มินิมาราธอน รุ่นอายุ 15-19 ปี หญิง "พระหฤทัยเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
วันที่ 18/5/2561 รองชนะเลิศอันดับที่สาม สวนองุ่นมินิมาราธอน

วันที่ 9/6/2561
1.เด็กชายคณาธิป หัตถก๋อง ป.3/1 เหรียญทอง
2.เด็กหญิงรัตนาวดี สุวรรณโกศล ม.2/4 เหรียญทอง
3.เด็กหญิงสมัญชญา อินต๊ะแก้ว ม.3/4 เหรียญทอง
4.เด็กหญิงไขนภา โตลำมะ ม.3/3 เหรียญทอง
5.นางสาววรันญา กุณศรี ม.4/2 เหรียญทอง
6.เด็กหญิงชุตินันท์ รังษี ม.1/2 เหรียญทองแดง
รายการ NORTHERN CHAMPIONSHIP ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร


วันที่ 8/6/2561 นางสาวชลธิชา แซ่ลิ้ม เข้ารับรางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร กทม.


วันที่ 6/5/2561 เด็กหญิงพิชญา รุ่งเรืองวรนนท์ ชั้น ป.5/2 รางวัลยอดเยี่ยม รายการการประกวด Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี Yamaha Thailand Music Festival 2018


วันที่ 30/6/2561 1. เด็กชายคณาธิป หัตถก๋อง ป.3/1 เหรียญเงิน
2. เด็กหญิงชุตินันท์ รังษี ม.1/2 เหรียญทองแดง
3. เด็กหญิงรัตนาวดี สุวรรณโกศล ม.2/4 เหรียญเงิน
4. เด็กหญิงสมัชชญา อินต๊ะแก้ว ม.3/4 เหรียญเงิน
5. เด็กหญิงไขนภา โตลำมะ ม.3/3 เหรียญทอง
6. นางสาววรันญา กุณศรี ม.4/2 เหรียญทอง
7. นายอภิสิทธ์ ณ เชียงใหม่ ม.4/3 เหรียญทอง
รายการNORTHERN CHAMPIONSHIP ณ จังหวัดกำแพงเพชร


วันที่ 21/7/2561
- นายสมเจตน์ หมื่นตา ชนะเลิศ รายการแข่งขัน Cosplay ณ เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์
- 1.นางสาวฐิติชญา ภัยภิลัย
2.นางสาวสุพรรพร แซ่แบว
3.นายธนพล จันทร์ประจักร
รางวัลชมเชย รายการแข่งขันพับกระดาษและตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ ณ เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์


วันที่ 29/7/2561 เด็กชายอินธิพัทธ์ คงอนุรักษ์ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด จ.เชียงราย


วันที่ 30/7/2561 เด็กหญิงแพรวา คล้ายมอญ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รายการแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว 10 ปี
ณ จ.กำแพงเพชร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รายการแข่งขันแบดมินตัน ประเภท หญิงคู่ 10 ปี ณ จ.กำแพงเพชร


วันที่ 30/7/2561 เด็กชายภูตะวัน คล้ายมอญ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รายการแข่งขันแบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว 8 ปี ณ จ.กำแพงเพชร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รายการแข่งขันแบดมินตัน ประเภทชายคู่ 8 ปี ณ จ.กำแพงเพชร


วันที่ 30/7/2561 1.เด็กชายสุระพงษ์ แก้วยศ
2.เด็กฉันทบุตร จารัตน์
3.เด็กชายสมเกียรติ วิบุลพันธ์
4.เก่งกาจ ชุ่มใจศรี
5.เด็กชายปภาวิชญ์ แก้วกงพาน
6.เด็กชายพงค์เทพ สารรังสี
7.เด็กชายวีรภาพ สถิตคุณอนันต์
8.เด็กชายยุทธนากร ศรีบุรินทร์
9.เด็กชายอภิรักษ์ เพชรภา
10.เด็กชายปิยะพงค์ คงสวัสดิ์
11.เด็กชายชนาธิป ธนาวุฒิกูร
12.เด็กชายต้นปี สุรินทร์
13.เด็กชายโยชูวา ศรีแก้ว
14.เด็กชายณัฐนัย ธรรมวงศ์
รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันฟุตซอลปรีกีฬานักเรียน ครั้งที่ 5 ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ณ สนามฟุตซอลเจ็ดยอด


วันที่ 12/8/2561 1.เด็กชายคณาธิป หัตถก๋อง ป.3/1 เหรียญเงิน
2.เด็กหญิงมารีย์ เล็กจันทร์ ป.5/2 เหรียญทอง
3.เด็กหญิงชุตินันท์ รังษี ม.1/2 เหรียญเงิน
4.เด็กหญิงรัตนาวดี สุวรรณโกศล ม.2/4 เหรียญเงิน
5.เด็กหญิงสมัชญา อินต๊ะแก้ว ม.3/4 เหรียญทองแดง
6.นางสาวไขนภา โตลำมะ ม.3/3 เหรียญทอง
7.นางสาววรันญษ กุณศรี ม.4/2 เหรียญทองแดง
รายการแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ 2018 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี


วันที่ 17/8/2561
- เด็กชายซามูเอล บุญชู ชั้น ป.5/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รายการอ่านออกเสียง Reading Alound ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
- นางสาวแพรวา ตะละลักษณ์ รางวัลชนะเลิศ รายการประกวดร้องเพลงสากล Singing Contest ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย


วันที่ 17/8/2561 1.เด็กหญิงพัชรา ทิพย์มนตรา ม.2
2.เด็กชายกฤติเดช นันธะชัย ม.2
3.เด็กชายปรเมศวร์ ยะเป็ง ม.2
4.เด็กชายหริภุญชัย อาร์มสตรอง ม.2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รายการแข่งขันออกแบบสะพานจากสปาเกตตี้ ระดับ ม.1-3 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย


วันที่ 17/8/2561 1.นางสาววาสนา คีรีไพศาล ชั้น ม.5/1
2.นางสาวมาเล ย่างจา ชั้น ม.5/1
3.นายพีระพงษ์ โพธิ์สง่า ชั้น ม.5/2
4.นายธนดล พิบูลย์ผนัง ชั้น ม.5/2
รางวัลรองชนะเลิศ รายการแข่งขันออกแบบสะพานจากสปาเกตตี้ ระดับ ม.4-6 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย


วันที่ 17/8/2561 1.นายชุติพงษ์ สาวฤทธิ์
2.นางสาวเนรัญชรา คำหน่อแก้ว
3.นายกนกศักดิ์ หาญชัย
4. นางสาวจิรัฐิติกาล เกิดนิมิตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รายการแข่งขัน E-sports รายการ Just Dance ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย


วันที่ 17/8/2561 1.นางสาวชนากานต์ ทองไทย
2.นางสาวพรชิตา เหมราช
3.นางสาวกัญญาณัฎฐ์ ณัฎชจารุสกุล
4.นายนวมินทร์ กีตา
รางวัลรองชนะเลิศ รายการแข่งขัน E-sports รายการ Just Dance ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย


เด็กหญิงกมลพร ไชยปา ชั้น ป.4/1
- วันที่ 4/8/2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รายการงานเดินวิ่งยุติความรุนแรงมินิมาราธอน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี หญิง ณ สำนักงานอัยการภาค 5
- วันที่ 1/7/2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รายการอนุบาลเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี หญิง ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
- วันที่ 25/8/2561 รางวัลชนะเลิศ รายการกาวิละมินิมาราธอน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี หญิง ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย


วันที่ 14/7/2561 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พิมเรือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รายการการประกวดอ่านออกเสียง ระดับ ม.1-3 ณ ธนาคารธนชาต

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดงานประจำปี 2557 เปิดพิธี เวลา 18.00น. โดย ศาสนาจารย์สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย รายการแสดงมีดังนี้ ชุดที่ 1 ลำดับที่ 1 พ่อของแผ่นดิน (อนุบาล ชุด 1) ลำดับที่ 2 เปลี่ยน : ด้วยความรักจากพระเจ้าสู่เรื่องราวชีวิตที่งดงาม (อนุบาล ชุด 2) ลำดับที่ 3 เรนโบว์ : สีสันที่สวยงาม (อนุบาล ชุด 5) ลำดับที่ 4 ฮู้กี้ฮู้กี้ (อนุบาล ชุด 6) ลำดับที่ 5 อาเซียน : ความสำเร็จ สันติภาพ และความกลมเกลียว (ม.6) ชุดที่ 2 ลำดับที่ 6 นิทานทุ่งลั้นลา (อนุบาล ชุด 3) ลำดับที่ 7 หนูน้อยหมวกแดง (อนุบาล ชุด 4) ลำดับที่ 8 โสดไม่ได้ตั้งใจ (ป.1/2) ลำดับที่ 9 Barbie Girl (ป.4/2) ชุดที่ 3 ลำดับที่ 10 ต้นไม้ของพ่อ (ป.1/1) ลำดับที่ 11 จินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ : เพลง สายฝน (ป.3/2) ชุดที่ 4 ลำดับที่ 12 อาเซียนรวมใจ (ป.2) ลำดับที่ 13 โอนารา (ป.4/1) ลำดับที่ 14 เจิ่นเมอปั้น (ม.1 ชุดที่ 1) ลำดับที่ 15 เซ็นบงซากุระ (ม.1 ชุดที่ 2) ลำดับที่ 16 เทควันโดแดนซ์ (ชมรมเทควันโด) ลำดับที่ 17 โดเรโดรา (ป.6) ชุดที่ 5 ลำดับที่ 18 รำสี่ภาค (ม.2/3,ม.2/4) ลำดับที่ 19 สานสัมพันธ์อารยธรรม 6 ชนเผ่า (ป.5) ลำดับที่ 20 วิถีคนเมือง (ม.3) ชุดที่ 6 ลำดับที่ 21 ทุ่งลุยลาย (ม.2/1) ลำดับที่ 22 ดวงจันทร์ในดวงใจ (ม.4) ชุดที่ 7 จับรางวัล ทุนการศึกษา 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ลำดับที่ 23 รวมพลังคนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวไปสู่อาเซียน (The Unity of Asian) (ม.5/3,ม.5/4) ชุดที่ 8 จับรางวัล ทุนการศึกษา 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ลำดับที่ 24 เชียงใหม่คริสเตียนร่วมสร้างค่านิยมความเป็นไทย รวมพลังร่วมใจเปิดประตูสู่อาเซียน (ป.3/1.ม.2/2 และรวมนักแสดง) ดูรูปคลิกที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นโดยมีกิจกรรมดังนี้- อ่านทำนองเสนาะยกย่องเกียรติคุณ "สุนทรภู่ กวีไทย กวีโลก"- อ่านประวัติและผลงานของสุนทรภู่- การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี- การประกวดดาว เดือนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน- มอบเกียรติบัตรการประกวด การคัดลายมือ การแต่งกลอน และการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีดูรูปคลิกที่นี่
วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียนได้จัดกิจกรรม International Day ขึ้น โดยภายในงานมีการแสดงเปิดพิธีจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การร้องเพลงประสานเสียงจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา การประกวดซานต้า&ซานตี้ และกาดฝรั่ง ที่ขายอาหารนานาชาติดูรูปคลิกที่นี่