สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้เข้าชม : 206
วันที่ 9 -13 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดสัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้น เพื่อเป็นการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า และเสริมสร้างความเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า ผานบทเพลง บทละครจากหน่วยงานคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ให้คณะครูและนักเรียน ณ โบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่