วันไหว้ครู 2561

ผู้เข้าชม : 230
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงใหม่ครืสเตียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561ขึ้น ณ โบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน และมีกิจกรรมการทำพานวันที่ 13 มิถุนายน 2561

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่
ข่าวอ