ประกาศแจ้งวันสอบเข้าชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561

ผู้เข้าชม : 442
ประกาศแจ้งวันสอบเข้าชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561
สอบข้อเขียน เวลา 08.30น.-11.30น.
สอบสัมภาษณ์นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง(บิดามารดา) เวลา11.40 - 12.40น.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง