พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นม.6 รุ่นที่ 9 “นวบวรเรืองวุฒิ”

ผู้เข้าชม : 314
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้มีพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่9 “นวบวรเรืองวุฒิ” โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ดังนี้
นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
นายเจตย์สะสะรมย์รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
นายธวัชชัย ไชยกันย์ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเอกชน
นายนิพนธ์ หย่งกิจรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
นายสุเทพ ประพันธ์ศรี ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาโรงเรียนเมตตาศึกษา
ศาสนาจารย์สิงขรรักสกุลใหม่ ผู้จัดการโรงพยาบาลแมคคอร์มิคกรรมการดำเนินงาน สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ศาสนาจารย์มานิจคำลาพิชผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
ผู้ปกครองสนิทกติกากรรมการบริหารสถานศึกษา
นางสาวพิชามญชุ์ไชยวงศ์ ศิษย์เก่า ม.3 รุ่น 39 ม.6 รุ่น 4 เจ้าหน้าที่พิเศษ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ปฏิบัติงานที่แอสต้าแพทย์ทางเลือกสหคลินิก
นายอัครศักดิ์สำราญศิษย์เก่า ม.3 รุ่นที่ 36 และ ม.6 รุ่นที่ 1 3/O Third Officer บริษัท Siam Gas

มีระเบียบนมัสการดังนี้
²ผู้ปกครองของนักเรียนจบหลักสูตรและแขกผู้มีเกียรตินั่งประจำที่
²ดนตรีบรรเลง
|ขบวนผู้ประกอบพิธีคณะครูและนักเรียนจบหลักสูตรเข้าสู่พิธี
v(ผู้เข้าร่วมนมัสการพระเจ้ายืนขึ้นในขณะที่ขบวนเดินเข้า)
²จุดเทียน ครูศาสนารำพรร