ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้นม.3

ผู้เข้าชม : 282
คณะครูผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้นม.3 รร.เชียงใหม่คริสเตียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี วันที่ 22-23 มกราคม 2561

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดงานประจำปี 2557 เปิดพิธี เวลา 18.00น. โดย ศาสนาจารย์สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย รายการแสดงมีดังนี้ ชุดที่ 1 ลำดับที่ 1 พ่อของแผ่นดิน (อนุบาล ชุด 1