ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นป.3 ณ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จ.ลำปาง

ผู้เข้าชม : 296
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นป.3 ขึ้นโดยเดินทางด้วยรถไฟไปทำกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ณ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จังหวัดลำปาง
ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่