พิธีถวายพระพรชัยมงคล “เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ

ผู้เข้าชม : 231
วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนดูรูปเพิ่มเติมที่นี่