ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับม.4 ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

ผู้เข้าชม : 608

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

หมายเหตุ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวพร้อมชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 24-26 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 15.00น. พากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง