แจ้งกำหนดการปิด - เปิดโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ปีการศึกษา 2559

ผู้เข้าชม : 618

แจ้งกำหนดการปิด - เปิดโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ปีการศึกษา 2559

- กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
- กำหนดการสอบ NT ของนักเรียนชั้นป.3
- กำหนดการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน
- กำหนดการรับสมุดรายงานผลการเรียนข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่