แจ้งกำหนดการปิด - เปิดโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ปีการศึกษา 2559

ผู้เข้าชม : 659

แจ้งกำหนดการปิด - เปิดโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ปีการศึกษา 2559

- กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
- กำหนดการสอบ NT ของนักเรียนชั้นป.3
- กำหนดการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน
- กำหนดการรับสมุดรายงานผลการเรียน<