ปฏิทินกิจกรรม

เปิดการเรียนการสอน
หยุดเรียน
สำคัญ
  • 11 พ.ค. 2562 ปฐมนิเทศนักเรียน
  • 13 พ.ค. 2562 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
  • 18 พ.ค. 2562 หยุดวันวิสาขบูชา
  • 20 พ.ค. 2562 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา