ปฏิทินกิจกรรม

เปิดการเรียนการสอน
หยุดเรียน
สำคัญ
 • 01 ก.ค. 2562 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
 • 01 ก.ค. 2562 สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต
 • 13 ก.ค. 2562 ค่ายนักเรียนคริสเตียน (นักเรียนคริสเตียนกลุ่มแสงเทียน , นักเรียนคริสเตียนกลุ่มเชิดชูธรรม , นักเรียนรับเชื่อใหม่ , พี่เลี้ยง)
 • 16 ก.ค. 2562 ปิดวันอาสาฬหบูชา
 • 17 ก.ค. 2562 ปิดวันเข้าพรรษา
 • 18 ก.ค. 2562 พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึก นศท. ประจำปีการศึกษา 2562
 • 23 ก.ค. 2562 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)
 • 24 ก.ค. 2562 ชั้น ม.1 - 6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
 • 25 ก.ค. 2562 ชั้น ป.1 - 6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
 • 28 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
 • 29 ก.ค. 2562 ปิดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร