ปฏิทินกิจกรรม

เปิดการเรียนการสอน
หยุดเรียน
สำคัญ
  • 02 ก.ย. 2562 การทดสอบภาคปฏิบัติของ นศท. ชั้นปีที่ 1 - 2
  • 06 ก.ย. 2562 ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • 07 ก.ย. 2562 งานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน
  • 09 ก.ย. 2562 การทดสอบร่างกายของ นศท. ชั้นปีที่ 1 - 3
  • 16 ก.ย. 2562 การยิงปืน ของ นศท. ชั้นปีที่ 2
  • 20 ก.ย. 2562 วันเยาวชนแห่งชาติ
  • 23 ก.ย. 2562 การยิงปืน ของ นศท. ชั้นปีที่ 1
  • 25 ก.ย. 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ม.1 -6
  • 26 ก.ย. 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6)
  • 30 ก.ย. 2562 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562